Dnsresolve-lite.com
This domain has recently been listed in the marketplace. Please click here to inquire.

dnsresolve-lite.com

דיקור סיני

האם עלי להאמין בדיקור על מנת שהטיפול יצליח?

התשובה היא לא. בעלי חיים רבים, כגון חתולים, כלבים, סוסים וחיות אחרות מטופלים בהצלחה באמצעות דיקור סיני והם מהווים הוכחה טובה לכך שלא צריך להאמין בדיקור על מנת שהוא יעבוד. בעלי החיים לא מבינים את תהליך הדיקור ואת מנגנון הפעולה שלו, ועדיין ההצלחה בטיפול רבה.

יחד עם זאת, גישה וחשיבה חיובית עשויות להגביר את השפעת הטיפול בדיוק כפי שגישה שלילית עשוייה לעכב את השפעתו של הדיקור הסיני או כל טיפול אחר. אי נקיטת עמדה לא תשפיע לרעה על תוצאות הטיפול.